Monday, 27/09/2021 - 07:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cẩm Đàn

Thủ tục Công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN Bước 1: UBND xã, phường, thị trấn họp thống nhất đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể, nếu đạt thì làm văn bản đề nghị lên UBND cấp huyện. Bước 2: Phòng LĐTB&XH cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ + Nếu đầy đủ, đúng thì tiếp nhận trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận. + Nếu chưa đầy đủ thì đề nghị hoàn thiện bổ sung, nếu không được thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Bước 3: Tham mưu và trình UBND cấp huyện ra quyết định công nhận và chuyển quyết định cho xã, phường, thị trấn. III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước IV. HỒ SƠ + Hồ sơ bao gồm: - Báo cáo thẩm định của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội về kết quả đạt được các chỉ tiêu và điểm số của các xã, phường theo Điều 3 của Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em ban hành kèm theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg. - Biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp huyện về việc công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. - Tờ trình của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thành lập Hội đồng xét duyệt cấp huyện. - Tờ trình của Hội đồng xét duyệt cấp huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. - Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em, kèm theo giấy công nhận. + Số lượng hồ sơ: Không quy định V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Việc công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em ở cấp huyện được thực hiện và hoàn tất thủ tục trước ngày 20 tháng 12 hàng năm. VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:Tổ chức                                                         VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện VIII. KẾT QỦA THỰC HIỆN TTHC:  Quyết định hành chính IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không                                                                 X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không                                                                  XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. + Thông tư số 22/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2010 quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em. XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:  Không
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 59
Tháng 09 : 726
Năm 2021 : 10.818