Tuesday, 14/07/2020 - 14:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cẩm Đàn

TKB thực hiện từ ngày 04/5/2020

 29/04/2020, 10:45
 Khối 8, 9: học buổi sáng, 7h15 vào tiết 1; khối 6, 7: học buổi chiều, 13h30 vào tiết 1; GVCN duy trì tiết Chào cờ tại lớp. 

Danh sách file (1 files)